Zaznacz stronę
Portal Transformacja 2050 jest trybuną otwartej rozmowy o przyszłości energetyki w polskich miastach. Interesariusze sektora mówią tu o najważniejszych wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną i o przyszłości branży.  Szanse i ryzyka, jakie niesie przyszłość, są trudne do przewidzenia, ale ich wczesna identyfikacja i analiza są bardzo potrzebne. Obrazuje to niestety trwająca pandemia COVID-19.  W tym nadzwyczajnym okresie szczególnie zachęcamy do wspólnych rozważań tego, które scenariusze przyszłości są możliwe, abyśmy świadomiej dążyli ku pożądanym.
Frédéric Faroche zaprasza do rozmowy polskich dziennikarzy – nowa seria

Frédéric Faroche zaprasza do rozmowy polskich dziennikarzy – nowa seria

Misja Przyszłość: Podcasty

Misja Przyszłość: Podcasty

Wodór

Wodór

O Projekcie

O Projekcie

Scenariusz 2050: RES-TOPIA

Scenariusz 2050: RES-TOPIA

Scenariusz 2050: Nuclear Hot

Scenariusz 2050: Nuclear Hot

Scenariusz 2050: Powrót Węgla

Scenariusz 2050: Powrót Węgla

Foresight

Foresight

Metoda Scenariuszowa

Metoda Scenariuszowa

Efektywność WT2021

Efektywność WT2021

Coraz więcej komponentów PV i technologii magazynowania powstaje w Polsce

Coraz więcej komponentów PV i technologii magazynowania powstaje w Polsce

Magazyny – Lit

Magazyny – Lit

Efektywność energetyczna budynków

Efektywność energetyczna budynków

Jerzy Kurella: Istniejąca struktura energetyki stanie się nieaktualna

Jerzy Kurella: Istniejąca struktura energetyki stanie się nieaktualna

Magazyny energii

Magazyny energii

Ujemna rentowność ciepłownictwa w 2019 r.

Ujemna rentowność ciepłownictwa w 2019 r.

Frédéric Faroche zaprasza do rozmowy polskich dziennikarzy

Frédéric Faroche zaprasza do rozmowy polskich dziennikarzy

Przyszłość – głos branży ciepłowniczej

Przyszłość – głos branży ciepłowniczej

Czy COVID-19 zagrozi gazowi?

Czy COVID-19 zagrozi gazowi?

Nadia Degand: Jak pakiet taksonomiczny wpłynie na polski sektor energetyczny?

Nadia Degand: Jak pakiet taksonomiczny wpłynie na polski sektor energetyczny?

Czym jest pakiet taksonomiczny UE?

Czym jest pakiet taksonomiczny UE?

Rozporządzenie o taksonomii

Rozporządzenie o taksonomii

Michał Kurtyka – Finansowanie Transformacji

Michał Kurtyka – Finansowanie Transformacji

Rozporządzenie o taksonomii – macierz rozwiązań

Rozporządzenie o taksonomii – macierz rozwiązań

80% inteligentnych liczników?

80% inteligentnych liczników?

Inteligentne sieci energetyczne przyszłości

Inteligentne sieci energetyczne przyszłości

Andrzej Mizgajski: Megatrendy mają wpływ na energetykę

Andrzej Mizgajski: Megatrendy mają wpływ na energetykę

Inteligentne sieci energetyczne przyszłości: Macierz rozwiązań

Inteligentne sieci energetyczne przyszłości: Macierz rozwiązań

Marcin Popkiewicz: Ryzyko klimatyczne rośnie

Marcin Popkiewicz: Ryzyko klimatyczne rośnie

Katastrofalne sztormy i cofki co roku?

Katastrofalne sztormy i cofki co roku?

Klęski żywiołowe a branża energetyczna

Klęski żywiołowe a branża energetyczna

Klęski żywiołowe a branża energetyczna: Macierz rozwiązań

Klęski żywiołowe a branża energetyczna: Macierz rozwiązań

Miasta odgrywają ważną rolę w transformacji energetycznej

Miasta odgrywają ważną rolę w transformacji energetycznej

1 USD za kg zielonego paliwa wodorowego?

1 USD za kg zielonego paliwa wodorowego?

Przyszłość paliw gazowych w energetyce

Przyszłość paliw gazowych w energetyce

Przyszłość paliw gazowych w energetyce: Macierz rozwiązań

Przyszłość paliw gazowych w energetyce: Macierz rozwiązań

558 mld zł potrzebne na transformację

558 mld zł potrzebne na transformację

Cyfryzacja w energetyce

Cyfryzacja w energetyce

Cyfryzacja w energetyce: Macierz rozwiązań

Cyfryzacja w energetyce: Macierz rozwiązań

Andrzej Kaczmarek: Transformacja oparta na wizji

Andrzej Kaczmarek: Transformacja oparta na wizji

Maria Andrzejewska: Zrównoważony rozwój: dlaczego?

Maria Andrzejewska: Zrównoważony rozwój: dlaczego?

Jacek Szymczak: Ciepłownictwo ma misję do spełnienia

Jacek Szymczak: Ciepłownictwo ma misję do spełnienia

Warsztaty foresightowe: Transformacja 2050

Warsztaty foresightowe: Transformacja 2050