Przyszłość paliw gazowych na Macierzy 4CF – na fali wielkich zmian

Macierz 4CF to narzędzie analizy strategicznej, pozwalające na ocenę atrakcyjności przyszłych rozwiązań produktowych pod kątem ich relatywnej przewagi rynkowej (RA – Relative Advantage) oraz minimalnego oczekiwanego czasu, w którym osiągną dojrzałość rynkową (ETM – Earliest Time to Mainstream). Relatywna przewaga rozwiązań określana jest na osi pionowej macierzy, zaś mierzony w latach czas do osiągnięcia dojrzałości na osi poziomej. 

Typowy rozkład rozwiązań w macierzy 4CF przebiega wokół linii rosnącej, co oddaje prawidłowość, że oczekiwany czas upowszechnienia rozwiązań rośnie wraz z ich relatywną przewagą rynkową. Z pomocą macierzy udaje się jednak często zidentyfikować także takie rozwiązania, które lokują się znacznie powyżej lub poniżej tej linii. Te pierwsze, zaliczane do szkwałów i pirackich skarbów stanowią atrakcyjny przedmiot inwestowania, ponieważ mogą przynieść duży zwrot we względnie krótkim czasie. W przypadku tych drugich, określanych mianem raf koralowych i syren, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż zainwestowane środki mogą nigdy się nie zwrócić.  

W celu zastosowania macierzy 4CF do analizy przyszłości paliw gazowych w Polsce, poprosiliśmy o pomoc ekspertów z tej dziedziny. Zapytaliśmy ich o innowacyjne rozwiązania gazowe, które ich zdaniem mają szansę doprowadzić do transformacji polskiej energetyki bądź istotnie zwiększyć jej efektywność do roku 2050. Zostały one umieszczone w tabeli zamieszczonej w poprzedniej sekcji. Poprosiliśmy ekspertów o ocenę, kiedy najwcześniej każde z wymienionych rozwiązań może upowszechnić się na rynku polskim (od 0 do 30 lat), a także o to, jaką przewagę rynkową dałoby ono dzisiaj posiadającym je interesariuszom (w skali od 0 do 10). Macierz 4CF znajdująca się poniżej zawiera zestawienie ocenionych przez ekspertów rozwiązań.

1. Power-to-gas (P2G)
2. Metanizacja wodoru
3. Biometan
4. Bio-amoniak
5. Sztuczna fotosynteza
6. Współspalanie wodoru z gazem ziemnym w turbinach gazowych
7. Wykorzystanie sieci przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego do transportu wodoru
8. Druk 3D części zamiennych turbin gazowych
9. Zwiększenie elastyczności układów kogeneracji prądu i ciepła
10. Ogniwa paliwowe
11. Spalanie gazu ziemnego w cyklu Allama

1. Power-to-gas (P2G)
2. Metanizacja wodoru
3. Biometan
4. Bio-amoniak
5. Sztuczna fotosynteza
6. Współspalanie wodoru z gazem ziemnym w turbinach gazowych
7. Wykorzystanie sieci przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego do transportu wodoru
8. Druk 3D części zamiennych turbin gazowych
9. Zwiększenie elastyczności układów kogeneracji prądu i ciepła
10. Ogniwa paliwowe
11. Spalanie gazu ziemnego w cyklu Allama

Jak zinterpretować te wyniki? Przeczytaj pełną analizę:

Co dalej?

Portal internetowy „Transformacja 2050”, który właśnie odwiedzasz, to kontynuacja projektu foresightowego Energia 2050. Pragniemy, aby portal, podobnie jak projekt „Energia 2050”, był źródłem wartościowej, eksperckiej, nietuzinkowej wiedzy na tematy związane z przyszłością rynku energii, transformacją energetyczną i pokrewnymi tematami. „Transformacja 2050” jest otwartą trybuną rozmowy o przyszłości energetyki w polskich miastach, animowanej przez Veolię Energia Polska oraz specjalistów w zakresie foresightu strategicznego z firmy 4CF. Zapraszamy do kontaktu i współtworzenia tego portalu ekspertów i interesariuszy rynku energii.

Jeśli zainteresował Cię powyższy artykuł, to z pewnością chętnie zobaczysz i przeczytasz także:

 

 

Otrzymuj najnowsze bezpłatne analizy o przyszłości energetyki w Polsce!

Czytelnicy portalu Transformacja 2050 mogą korzystać z bezpłatnej usługi newslettera, zawierającego informacje o najnowszych analizach i wypowiedziach eksperckich, które publikujemy. Zachęcamy do zapisania się do newslettera: dzięki temu nie przegapisz nowej analizy rozwiązań przyszłości i zapowiedzi wydarzeń związanych transformacją energetyczną w Polsce.