Przyszłość – głos branży ciepłowniczej

Transformacja energetyczna może się udać tylko jeśli interesariusze rynku energii otrzymają równe szanse zabrania głosu w dyskusji. W ramach zaproponowanej przez Veolia Polska sesji nt. Transformacji 2050 na XXIV Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach zbieraliśmy i analizowaliśmy głosy Ciepłowników na temat możliwych scenariuszy rozwoju polskiej branży energetycznej z ich punktu widzenia. Poniżej przedstawiamy główne założenia i wyniki debaty.

Trzy scenariusze

W ramach projektu Transformacja 2050 opracowane zostały trzy scenariusza transformacji energetycznej Polski do roku 2050, z których każdy kreśli odrębną wizję w zakresie elementów makrootoczenia, miksu energetycznego oraz organizacji rynku w kraju.  Scenariusz Res-Topii opisuje świat zaawansowanych technologii, w którym miks energetyczny zostaje zdominowany przez odnawialne źródła energii, a rynek energii jest zdecentralizowany i silnie konkurencyjny. W scenariuszu Nuclear Hot przez Polskę podejmowane są spóźnione działania związane z mitygacją i adaptacją do zmian klimatu. Następuje gwałtowny rozwój układów chłodzenia w polskich miastach i metropoliach, a także rozwija się energetyka jądrowa.

Rynek pozostaje jednak scentralizowany i zdominowany przez dużych graczy. W końcu, ostatni scenariusz – Powrót Węgla, zakłada malejącą presję na zmniejszenie emisji CO2. To wariant przyszłości, w którym krajobraz polskiego rynku zdominowany jest przez kryzys klimatyczny i gospodarczy oraz kurczące się zasoby węgla, który pozostaje głównym źródłem energii w kraju. Uczestnicy XXIV Forum Ciepłowników Polskich podczas debaty uzupełnili je swoim punktem widzenia, biorąc udział w ankiecie dedykowanej każdemu ze scenariuszy

 

RES-TOPIA

Scenariusz Res-topii opisuje polską energetykę zdominowaną przez odnawialne źródła energii (OZE). To wersja przyszłości, w której szczęśliwy splot zdarzeń oraz trafnych decyzji na szczeblu krajowym i wspólnotowym sprawił, że sektor energetyczny zmienił się w sposób wyjątkowo korzystny dla planety i młodych pokoleń. W nowej rzeczywistości 2050 roku królują nowoczesne technologie, które nie tylko umożliwiły tę transformację, ale także wpłynęły na istotne zmiany w zakresie krajowej infrastruktury, w tym w szczególności przekształcając polski transport i budownictwo. 

Obecni na Forum ciepłownicy byli podzieleni w kwestii dominacji technologii turbin gazowych oraz głównego źródła przychodów firm obecnie zajmujących się sprzedażą i produkcją ciepła. Nie mieli natomiast większych wątpliwości co do upowszechnienia na rodzimym rynku technologii przydomowych magazynów energii, która zdecydowanie powinna zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło systemowe odbiorców indywidualnych. 

Poniżej prezentujemy szczegółowe odpowiedzi.

prof. dr hab. inż. Wojciech Bujalski

„Magazyny energii w polskich miastach muszą akumulować wszystkie rodzaje energii, potrzebne w polskich miastach przyszłości.”

prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat

„Zmiana w stronę konwergencji i multienergetycznego modelu biznesowego już się dokonuje.”

dr hab. Krzysztof Zamasz, Veolia Energia Polska

„Zapotrzebowanie na energię elektryczną w przeliczeniu na klienta przedsiębiorstwa energetycznego prawdopodobnie ustabilizuje się.”

NUCLEAR HOT

Scenariusz nuclear hot przedstawia rzeczywistość, w której następuje spóźniona reakcja na zachodzące zmiany klimatu. Rosnące globalne temperatury stały się dotkliwie odczuwalne dla mieszkańców Polski i wymusiły podjęcie działań adaptacyjnych, które miały istotny wpływ na sektor energetyczny. Chłodzenie systemowe i związana z jego dostępnością migracja ludności do miejskich metropolii oraz rozwój polskiej energetyki jądrowej to najważniejsze, chociaż nie jedyne z nich. Żyjące w przeludnionych i przegrzanych miastach społeczeństwo w 2050 roku jest gotowe płacić dużo więcej za czystą energię, jednak jej krajowa dostępność nie pokrywa rosnącego popytu i kraj w znacznej mierze polegać musi na imporcie.

Mierząc się z niepewnościami ciepłownictwa Polski scenariusza Nuclear Hot uczestnicy FCP byli zdecydowanie bardziej pewni w swych prognozach, niż w wypadku pierwszego scenariusza. Większość opowiedziała się za spadkiem zapotrzebowania na ciepło systemowe podkreślając jednocześnie, że ów deficyt popytu zrównoważy rosnące zapotrzebowanie na chłód. W efekcie słusznym jest oczekiwanie przejścia systemów trigeneracyjnych do głównego nurty ciepłownictwa. Za pewnik została uznana również postępująca cyfryzacja branży, przejawiająca się w powszechnym wykorzystaniu systemów sztucznej inteligencji, które oczywiście pociągają za sobą zwiększenie ryzyka krytycznego narażenia cyberbezpieczeństwa. 

Poniżej szczegółowe wyniki

dr hab. Krzysztof Zamasz, Veolia Energia Polska

„W horyzoncie kolejnych trzech dekad trigeneracja będzie miała udział w naszym biznesie”

Bolesław Regulski, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

„Rynek będzie topniał w związku ze zmianami klimatu, ale także w związku ze zmianami technicznymi w budownictwie”  

prof. dr hab. inż. Wojciech Bujalski

„Smart cities rozwija się pod kątem usług miękkich, ale prowadzi ku zarządzaniu energetyką w miastach, by oszczędzać energię.”

Tytus Adamczewski, Grundfos

„W sieci inteligentnej, w każdym punkcie sieci użytkownik otrzymuje wodę o takiej temperaturze, jakiej potrzebuje – ani mniejszej, ani większej.”

POWRÓT WĘGLA

Scenariusz powrotu węgla, to opis Polski w przyszłości, na ścieżce do której bieżące interesy wzięły górę nad racjonalnym planowaniem. W scenariuszu tym paliwa kopalne pozostają głównym źródłem energii w kraju, a niekontrolowane zmiany klimatyczne pustoszą europejską i polską gospodarkę. Wysokie ceny prądu oraz kurczące się zasoby wzmacniają dodatkowo zależność energetyczną kraju od wschodnich sąsiadów. 

W ocenie obecnych na forum ekspertów z branży ciepłowniczej przy realizacji tego scenariusza warunki rynkowe będą wyglądały podobnie jak w przypadku scenariusza Nuclear Hot – zdecydowany spadek zapotrzebowania na ciepło systemowe i konieczność przejścia na trigenerację. Z drugiej strony mimo, że w ocenie ciepłowników zużycie ciepła przez klientów indywidualnych spadnie, to firmy ciepłownicze działające w roku 2020 wciąż będą utrzymywały się głównie z jego sprzedaży. 

Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki:

dr hab. Krzysztof Zamasz, Veolia Energia Polska

„Przyszłość to firmy ciepłownicze, które w oparciu o infrastrukturę sprzedają bezpośrednio usługi okołoenergetyczne i nowe produkty”

prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat

„Elektrociepłownie przyszłości będą kompleksami energetyczno-chemicznymi przetwarzającymi wszelkie nośniki energii.”

Otrzymuj najnowsze bezpłatne analizy o przyszłości energetyki w Polsce!

Zapisując się do naszego Newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych w tym celu. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Veolia Energia Polska SA, z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa.

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących portalu Transformacja 2050 drogą e-mailową. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas Newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących portalu Transformacja 2050. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Czytelnicy portalu Transformacja 2050 mogą korzystać z bezpłatnej usługi newslettera, zawierającego informacje o najnowszych analizach i wypowiedziach eksperckich, które publikujemy. Zachęcamy do zapisania się do newslettera: dzięki temu nie przegapisz nowej analizy rozwiązań przyszłości i zapowiedzi wydarzeń związanych transformacją energetyczną w Polsce.

Co dalej?

Portal internetowy „Transformacja 2050”, który właśnie odwiedzasz, to kontynuacja projektu foresightowego Energia 2050. Pragniemy, aby portal, podobnie jak projekt „Energia 2050”, był źródłem wartościowej, eksperckiej, nietuzinkowej wiedzy na tematy związane z przyszłością rynku energii, transformacją energetyczną i pokrewnymi tematami. „Transformacja 2050” jest otwartą trybuną rozmowy o przyszłości energetyki w polskich miastach, animowanej przez Veolię Energia Polska oraz specjalistów w zakresie foresightu strategicznego z firmy 4CF. Zapraszamy do kontaktu i współtworzenia tego portalu ekspertów i interesariuszy rynku energii.

Jeśli zainteresował Cię powyższy artykuł, to z pewnością chętnie zobaczysz i przeczytasz także: