Przyszłość rozwiązań środowiskowych na Macierzy 4CF – zmiana czai się za rogiem

Macierz 4CF to narzędzie analizy strategicznej, pozwalające na ocenę atrakcyjności przyszłych rozwiązań produktowych pod kątem ich relatywnej przewagi rynkowej (RA – Relative Advantage) oraz minimalnego oczekiwanego czasu, w którym osiągną dojrzałość rynkową (ETM – Earliest Time to Mainstream). Relatywna przewaga rozwiązań określana jest na osi pionowej macierzy, zaś mierzony w latach czas do osiągnięcia dojrzałości na osi poziomej. 

Typowy rozkład rozwiązań w macierzy 4CF przebiega wokół linii rosnącej, co oddaje prawidłowość, że oczekiwany czas upowszechnienia rozwiązań rośnie wraz z ich relatywną przewagą rynkową. Z pomocą macierzy udaje się jednak często zidentyfikować także takie rozwiązania, które lokują się znacznie powyżej lub poniżej tej linii. Te pierwsze, zaliczane do szkwałów i pirackich skarbów stanowią atrakcyjny przedmiot inwestowania, ponieważ mogą przynieść duży zwrot we względnie krótkim czasie. W przypadku tych drugich, określanych mianem raf koralowych i syren, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż zainwestowane środki mogą nigdy się nie zwrócić.  

W celu zastosowania macierzy 4CF do analizy przyszłości inteligentnych sieci energetycznych w Polsce, poprosiliśmy ekspertów o ocenę, kiedy najwcześniej każde z wymienionych wcześniej rozwiązań może upowszechnić się na rynku polskim (od 0 do 30 lat), a także o to, jaką przewagę rynkową dałoby ono dzisiaj posiadającym je interesariuszom (w skali od 0 do 10). Macierz 4CF znajdująca się poniżej zawiera zestawienie ocenionych przez ekspertów rozwiązań.

1. Wprowadzenie progresywnej ceny energii, uzależnionej od wielkości zużycia energii przez odbiorców końcowych
2. Wprowadzenie opłaty węglowej dla wszystkich produktów i usług wprowadzanych na rynek (także produktów z importu).
3. Objęcie wszystkich sektorów (produkcji i usług, w tym komunalnych) systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
4. Internalizacja strat społecznych i gospodarczych spowodowanych przez skutki zmiany klimatu
5. Wykorzystanie dronów do analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych i punktowa eliminacja zanieczyszczeń pyłowych.
6. Wprowadzenie wskaźnika „śladu węglowego” i ocena cyklu życia dla produktu – energia elektryczna i cieplna.
7. Wprowadzenie do obliczeń emisji CO2 z zakładów, emisji CO2 pochłoniętej przez odpowiednio projektowane tereny zielone biologicznie czynne na terenie firmy
8. Włączenie do systemu monitorowania wskaźników środowiskowych także parametrów związanych z bioróżnorodnością.
9. Budowa narzędzi i systemów informatycznych, które stworzą obraz cyfrowy oddziaływania przemysłu na środowisko i klimat

1. Sztuczna inteligencja w inteligentnych sieciach ciepłowniczych
2. Systemy nadzoru i detekcji wycieków z sieci ciepłowniczych
3. Inteligentny System Pomiarowy w sieci elektrycznej (AMI – Advanced Measurement Infrastructure)
4. Transformacja w kierunku sieci DC
5. Automatyka sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia
6. Mikrosieci
7. Technologia IoT oraz systemy eksperckie bazujące na analityce dużych zbiorów danych
8. Komunikacja 5G
9. Wbudowany system cyberbepieczeństwa sieci

Jak zinterpretować te wyniki? Przeczytaj pełną analizę:

Co dalej?

Portal internetowy „Transformacja 2050”, który właśnie odwiedzasz, to kontynuacja projektu foresightowego Energia 2050. Pragniemy, aby portal, podobnie jak projekt „Energia 2050”, był źródłem wartościowej, eksperckiej, nietuzinkowej wiedzy na tematy związane z przyszłością rynku energii, transformacją energetyczną i pokrewnymi tematami. „Transformacja 2050” jest otwartą trybuną rozmowy o przyszłości energetyki w polskich miastach, animowanej przez Veolię Energia Polska oraz specjalistów w zakresie foresightu strategicznego z firmy 4CF. Zapraszamy do kontaktu i współtworzenia tego portalu ekspertów i interesariuszy rynku energii.

Jeśli zainteresował Cię powyższy artykuł, to z pewnością chętnie zobaczysz i przeczytasz także:

 

 

Otrzymuj najnowsze bezpłatne analizy o przyszłości energetyki w Polsce!

Czytelnicy portalu Transformacja 2050 mogą korzystać z bezpłatnej usługi newslettera, zawierającego informacje o najnowszych analizach i wypowiedziach eksperckich, które publikujemy. Zachęcamy do zapisania się do newslettera: dzięki temu nie przegapisz nowej analizy rozwiązań przyszłości i zapowiedzi wydarzeń związanych transformacją energetyczną w Polsce.