Misja Przyszłość: Jak zatrzymać zmiany klimatyczne?

Zapraszamy do wysłuchania pierwszego odcinka podcastu “Misja przyszłość” w TOK FM, którego partnerem jest Veolia Energia Polska.

Gość podcastu, prof. dr hab. Szymon Malinowski jest fizykiem atmosfery, specjalistą z zakresu fizyki chmur i opadów oraz modelowania numerycznego procesów atmosferycznych. Członek korespondent PAN. Od 2016 dyrektor Instytutu Geofizyki UW. Współtworzy portal naukaoklimacie.pl

“Trzeba adaptować się do zmieniających się warunków – zdecydować się, których kawałków wybrzeża bronić, a które odpuścić, jak gospodarować wodą i zastanowić się jakie gatunki będziemy będziemy uprawiać. Nie jest sztuką wprowadzić jakiekolwiek działania, nawet w słusznym celu, sztuką jest prowadzić działania w kierunku zmiany systemu”.

Zmiany klimatu i związane z nimi klęski żywiołowe trapią społeczeństwo Polski oraz sektor energetyki. O przyszłości klęsk żywiołowych pisaliśmy na portalu Transformacja 2050.

“Zastanówmy się nad przyszłością, ponieważ styl życia, który prowadzimy jest w dłuższej perspektywie zabójczy”.

Misja Przyszłość: Czy może zabraknąć nam wody?

Zapraszamy do wysłuchania drugiego odcinka podcastu “Misja przyszłość” w TOK FM, którego partnerem jest Veolia Energia Polska.

Gość podcastu, dr Jarosław Suchożebrski jest adiunktem w Zakładzie Hydrologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się gospodarowaniem wodą na obszarach wiejskich i miejskich, badaniem jakości wód, oceną stanu ekologicznego wód powierzchniowych, renaturyzacją rzek, modelowanie hydrologicznym i analizą wody jako przyczyny konfliktów.

“Woda jest podstawowym prawem człowieka, ale to że woda jest złej jakości jest też winą ludzi, którzy z tej wody korzystają. Mieszkańcy miast muszą płacić za wodę, ponieważ woda ta musi być pobrana, uzdatniona i dostarczona. Nie narusza to naszego prawa do wody”.

Posuchy w rolnictwie i zaburzenia w dostawie wody trapią już dziś rolnictwo i mieszkańców Polskich miast oraz sektor energetyki. O zagrożeniem suszami pisaliśmy na portalu Transformacja 2050.

“Zdarza się, że wody w kranie już zaczyna brakować, na przykład na zachodnim Mazowszu, więc ten problem będzie w przyszłości występował. Działania retencyjne takie jak zbiorniki są potrzebne, ale przede wszystkim pozwólmy przyrodzie, by mogła swobodnie być magazynowana – na tym polega retencja krajobrazowa”.

Misja Przyszłość: Przyszłość zieleni miejskiej

Zapraszamy do wysłuchania trzeciego odcinka podcastu “Misja przyszłość” w TOK FM, którego partnerem jest Veolia Energia Polska.

Gość podcastu, Maciej Podyma jest współzałożycielem firmy Państwo Łąka. Wraz z żoną Natalią Podymą zajmuje się zakładaniem i pielęgnacją łąk kwietnych. Absolwent Biologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pasjonat botaniki, aktywista na rzecz czystego powietrza i współzałożyciel Fundacji Łąka, która  od kilku lat aktywnie działa i edukuje na temat korzyści ze zmiany trawników na łąki.

“Drzewo zaczyna pochłaniać duże ilości dwutlenku węgla dopiero, gdy osiągnie swoją dojrzałość kiedy osiągnie dwadzieścia, trzydzieści lat. Planowanie zieleni, np. parku to zadanie długoterminowe, na kilkadziesiąt lat”.

Miasta często są zatłoczone, głośne i przegrzane. Ale parki, lasy, łąki, zarośla, zieleńce czy pojedyncze drzewa przy ulicach zmniejszają odczuwanie przez mieszkańców wielu niedogodności.

“Zmienia się świadomość mieszkańców. Coraz częściej zwracamy uwagę na to, że coś jest z zielenią nie tak. Albo zajmujemy się nią, aby pomóc jej wzrastać, albo zostawiamy ją w spokoju. Przykłady idą zewsząd i poziom aktywności mieszkańców wzrasta.”

Misja Przyszłość: Systemy segregacji odpadów

Zapraszamy do wysłuchania czwartego odcinka podcastu “Misja przyszłość” w TOK FM, którego partnerem jest Veolia Energia Polska.

Mieszkaniec Polski średnio wytwarza w ciągu roku 300 kg śmieci. Odpady to obecnie największy problem ekologiczny w naszym kraju. Ponad 43 proc. odpadów trafia obecnie na składowiska. O tym, czym są odpady, w jaki sposób możemy je ponownie wykorzystywać i jak w przyszłości mogą wyglądać systemy segregacji w polskich miastach, Anna Stachowska rozmawia z Michałem Dąbrowskim, przewodniczącym Rady Polskiej Izby Gospodarowania Odpadami.

Michał Dąbrowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. W latach 1990-2018 pełnił funkcje członka zarządów w m.in. MPO Warszawa, REMONDIS, NOVAGO. Uczestniczył w pracach legislacyjnych.

“W naszych odpadach komunalnych jest bardzo dużo cennych surowców, których nie wykorzystujemy”.

W gospodarce o obiegu zamkniętym składowanie odpadów nie tylko jest niepożądane, ale po prostu nie ma sensu. Składowiska mogą powodować zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza. Zgodnie z normami unijnymi, do 2035 r. ilość składowanych odpadów komunalnych musi zostać zredukowana do najwyżej 10 proc. całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

“Lepiej wykorzystać ciepło i energię z odpadów wyprodukowanych przez siebie, niźli je składować.”

Misja Przyszłość: Fotowoltaika

Zapraszamy do wysłuchania piątego odcinka podcastu “Misja przyszłość” w TOK FM, którego partnerem jest Veolia Energia Polska.

Jeżdżąc po Polsce, widzimy coraz więcej paneli fotowoltaicznych na dachach. Rosnące zainteresowanie tą technologią wynika z wyższej świadomości ekologicznej Polaków, a także coraz niższych cen produkcji i instalacji paneli. W dzisiejszym odcinku „Misji przyszłość” Anna Stachowska rozmawia z dr Maciejem Sołtysikiem o tym, czym jest fotowoltaika. Czy jest to czyste źródło energii odnawialnej? Czy w przyszłości wszyscy będziemy produkować własny prąd? Od czego musimy zacząć, jeśli chcemy zainstalować u siebie panele fotowoltaiczne.

Dr Maciej Sołtysik jest od kilkunastu lat związany z energetyką. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Enion S.A., Everen Sp. z o.o. grupa EdF i TAURON Polska Energia S.A. na stanowiskach eksperckich i zarządczych. Członek Towarzystwa Obrotu Energią i Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE), w ramach których angażuje się w prace zespołów i grup roboczych ds.:  OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej.

“Popularność fotowoltaiki rośnie, ponieważ pozwala budować niezależność energetyczną, ceny energii rosną a koszt instalacji źródła fotowoltaicznego spada.”

W dyskursie medialnym często powraca pytanie, co stanie się z ogniwami fotowoltaicznymi za 25 i 30 lat. Jak wskazuje dr Sołtysik, koszt utylizacji ogniw fotowoltaicznych jest relatywnie nieduży – wynosi on kilka procent wartości energii wygenerowanej przez daną instalację na przestrzeni dziesięcioleci jej skutecznego działania.

“Spółdzielnie energetyczne czyli klastry energii to nowe instytucje, tworzone na terenie co najmniej trzech gmin które mają na celu budowę samodzielności energetycznej. Mamy już pierwszą prawnie zarejestrowaną spółdzielnię energetyczną i spodziewamy się kolejnych takich projektów.”

Misja Przyszłość: Czym jest GOZ?

Zapraszamy do wysłuchania szóstego odcinka podcastu “Misja przyszłość” w TOK FM, którego partnerem jest Veolia Energia Polska.

Niewiele osób  rozszyfrowuje skrót GOZ. A szkoda, bo z punktu widzenia ekologii i troski o środowisko, w którym żyjemy my i nasze dzieci, to bardzo ważna idea. GOZ (gospodarka w obiegu zamkniętym) to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być zminimalizowane. O tym, co możemy zrobić, aby nasz dom czy firma stały się bardziej GOZ, Anna Stachowska rozmawia z Martą Wierzbowską-Kujdą, redaktor naczelną „Teraz środowisko”.

“Daliśmy się, jako konsumenci, zapędzić w kozi róg. Warto wrócić do polskiego stylu poszanowania zasobów. Może zabrzmi to patetycznie, ale chodzi o powrót do norwidowskiej ≪kruszyny chleba≫. Do tradycyjnych trzech R (reduce, reuse, recycle) należy dodać czwarte – refuse, czyli odmawiaj konsumpcji.

Według planu działania na rzecz GOZ Komisji Europejskiej, gospodarka obiegowa będzie dla obywateli UE źródłem wysokiej jakości, funkcjonalnych i bezpiecznych produktów, które są wydajne i niedrogie, mają dłuższą żywotność i są przeznaczone do ponownego użycia, naprawy i wysokiej jakości recyklingu. Powstania gama całkiem nowych, zrównoważonych usług, modeli product-as-a-service i rozwiązań cyfrowych przyniosą lepszą jakość życia, innowacyjne miejsca pracy oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności.

“Nasza ≪misja przyszłość≫ to bardziej przemyślane wybory zakupowe, ale drugą korzyścią wdrożenia GOZ będzie wzmocnienie więzi międzyludzkich. Jeśli potrzebuję wiertarki, mogę ją pożyczyć od sąsiada.

Misja Przyszłość: Jak być zero-waste

Zapraszamy do wysłuchania siódmego odcinka podcastu “Misja przyszłość” w TOK FM, którego partnerem jest Veolia Energia Polska.

Statystyczny Polak produkuje rocznie mniej więcej 315 kg śmieci. W skali kraju daje to zatrważającą ilość odpadów. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu popularne były skupy makulatury czy butelek, co było prostym sposobem na recykling. O tym, jak możemy dziś zmniejszyć ilość generowanych śmieci w myśl zasady Zero Waste, na czym polega reguła 5R i jak zmiany w naszym codziennym życiu mogą pomóc planecie, opowiada Daniela Grzesińska, przyrodniczka z pasji i wykształcenia, założycielka Fundacji alter eko. – Po zrobieniu zakupów, sprawdźmy, ile kupiliśmy produktów, a ile śmieci w postaci opakowań – radzi ekspertka w rozmowie z Anną Stachowską.

Daniela Grzesińska działa na rzecz zieleni miejskiej realizując projekty związane z edukacją ekologiczną i aktywizacją mieszkańców, współdziałaniem z samorządem i naukowcami. W wymiarze lokalnym związana z grupą „Zielony Tarchomin”.

“Przyczyn dość niskiego poziomu recyclingu w Polsce jest wiele. Między innymi nie mamy działającego systemu kaucji za opakowania, którą można byłoby realizować w sklepie lub automacie”.

Veolia w Polsce, pod hasłem “Odzyskaj co Twoje”, przeprowadziła projekt Zerowasterzy, promujący tę koncepcję i edukujący o niej. Wszyscy możemy łatwo wprowadzać koncepcję Zero Waste w życie, kierując się 5 prostymi zasadami – 5R, które w swej istocie sprowadzają się do jednego dużego R –  RETHINK!  Zawsze i wszędzie korzystajmy z własnego osądu i rozsądku, poświęćmy chwilę na refleksję, nie działajmy na automatycznym pilocie, nie dawajmy wodzić się za nos nieprzemyślanym zachciankom, sztucznie wzbudzanym potrzebom, szkodliwym przyzwyczajeniom.

“Każdy z nas wie, jaki jest scenariusz na najbliższe lata, związany z wyczerpywaniem  się zasobów, które dają nam energię i zmianami klimatu. Każdy świadomy człowiek powinien małymi krokami starać się zmieniać świat”.

Misja Przyszłość: biometria – szansa czy zagrożenie?

Zapraszamy do wysłuchania ósmego odcinka podcastu “Misja przyszłość” w TOK FM, którego partnerem jest Veolia Energia Polska.

Już teraz na podstawie linii papilarnych czy tęczówki oka można ustalić naszą tożsamość. Dzięki temu nie musimy zapamiętywać ogromnej liczb pinów, kodów i haseł. Jakie szanse wiążą się z biometrią? Czy korzystanie z niej np. w telefonie jest bezpieczne? Anna Stachowska rozmawia z Andrzejem Cieślakiem, ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa i komunikacji przemysłowej, o tym, jakie techniki biometryczne funkcjonują już dziś, a jakie czekają na nas w przyszłości. Czy nasza prywatność i tożsamość będą zagrożone?

Andrzej Cieślak jest założycielem i prezesem spółki Dynacon – jednego z liderów na rynku cyberbezpieczeństwa przemysłowego w Polsce. To uznany ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i komunikacji przemysłowej. Absolwent Uniwersytetu Abertay Dundee w Szkocji, kierunku „Ethical Hacking & Computer Security” oraz licznych szkoleń branżowych i międzynarodowych. Autor licznych rozwiązań w zakresie cybersecurity i technologii łączności w przemyśle.

Fundator Akademii CSG, egzaminator i wykładowca.

“Denerwuje nas ilość kodów do zapamiętania, ilość PINów… Standardowy użytkownik ma ich już tyle, że chciałby się ich pozbyć, i to umożliwia biometria”.

Uwierzytelnianie biometryczne jest wykorzystywane w informatyce jako forma identyfikacji i kontroli dostępu. Jest również używane do identyfikacji osób w grupach, które są pod nadzorem.

“Jeśli mamy technikę, która pozwala zidentyfikować użytkownika z pewnością 90 proc., to jej zastosowanie w różnych systemach daje ogromne możliwości. Użycie biometrii do otwierania i zamykania drzwi, dostosowanie ustawień foteli i kierownicy w samochodzie czy automatyczne programowanie drogi do domu na podstawie tożsamości kierowcy, to potężne narzędzia dzięki zastosowaniu biometrii”.

Misja Przyszłość: Czym jest „miejska wyspa ciepła”?

Zapraszamy do wysłuchania dziewiątego odcinka podcastu “Misja przyszłość” w TOK FM, którego partnerem jest Veolia Energia Polska.

W związku z globalnym ociepleniem mamy do czynienia z falami upałów, kóre są szczególnie dotkliwe dla mieszkańców miast w związku z efektem „miejskiej wyspy ciepła”. Asfalt, betonowe ściany czy szklane elewacje nagrzewają się bardzo mocno, a następnie oddają to ciepło do otoczenia.  W lasach czy parkach temperatura może być nawet kilka stopni niższa niż na rozgrzanej ulicy. O tym, jak zieleń pomaga walczyć z miejskim żarem i jak się chłodzić w duchu eko, Anna Stachowska rozmawia z dr. Kamilem Leziakiem, klimatologiem z Uniwersytetu Warszawskiego.

“Miejska wyspa ciepła to zjawisko charakterystyczne dla obszarów silnie zabudowanych. Polega na tym, że powierzchnie sztuczne, jak chociażby asfalt, betonowe ściany i powierzchnie przeszklone, absorbują dużo ciepła i potem oddają je do otoczenia”.

Zieleń w miastach pomaga ograniczać zjawisko miejskich wysp ciepła, choć niestety tereny zielone są coraz częściej przekształcane w niekorzystny sposób. Choć polskie miasta mają aż 40 proc. powierzchni terenów zielonych, to powinniśmy nadal dążyć, by udział zieleni miejskiej był jeszcze większy.

“Przyszłość możemy widzieć w optymistycznych barwach, jeśli będziemy walczyć ze skutkami zmian klimatu w miastach. Chodzi o to, by warunki życia w miastach były jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Obecność roślin w przestrzeni publicznej i w mieszkaniach, zielone dachy i inne rozwiązania, które sprawiają, że miasta są bardziej zielone pomogą nam to osiągnąć”.

Misja Przyszłość: Gaz jako paliwo przejściowe w procesie transformacji energetycznej

Zapraszamy do wysłuchania dziesiątego odcinka podcastu “Misja przyszłość” w TOK FM, którego partnerem jest Veolia Energia Polska.

Neutralność klimatyczna, w ramach której Europa ma stać się neutralna dla klimatu do 2050 roku, wymaga dość radykalnych zmian, przede wszystkim wyeliminowania wysokoemisyjnych paliw z miksu energetycznego. O tym jaką rolę odegra gaz w procesie transformacji energetycznej.   Anna Stachowska rozmawia z dr. inż. Jarosławem, Tworógiem.

Co dalej?

Portal internetowy „Transformacja 2050”, który właśnie odwiedzasz, to kontynuacja projektu Energia 2050. Pragniemy, aby portal, podobnie jak projekt „Energia 2050”, był źródłem wartościowej, eksperckiej, nietuzinkowej wiedzy na tematy związane z przyszłością rynku energii, transformacją energetyczną i pokrewnymi tematami. „Transformacja 2050” jest otwartą trybuną rozmowy o przyszłości energetyki w polskich miastach, animowanej przez Veolię Energia Polska oraz specjalistów w zakresie foresightu strategicznego z firmy 4CF. Zapraszamy do kontaktu i współtworzenia tego portalu ekspertów i interesariuszy rynku energii.

Jeśli zainteresował Cię powyższy film, to z pewnością chętnie zobaczysz i przeczytasz także:

Otrzymuj najnowsze bezpłatne analizy o przyszłości energetyki w Polsce!

Zapisując się do naszego Newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych w tym celu. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Veolia Energia Polska SA, z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa.

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących portalu Transformacja 2050 drogą e-mailową. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas Newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących portalu Transformacja 2050. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Czytelnicy portalu Transformacja 2050 mogą korzystać z bezpłatnej usługi newslettera, zawierającego informacje o najnowszych analizach i wypowiedziach eksperckich, które publikujemy. Zachęcamy do zapisania się do newslettera: dzięki temu nie przegapisz nowej analizy rozwiązań przyszłości i zapowiedzi wydarzeń związanych transformacją energetyczną w Polsce.