II Kongres Kogeneracji

Kongres Kogeneracji, organizowany przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych to forum dyskusji o stanie obecnym kogeneracji, nowoczesnych technologiach, finansowaniu oraz najważniejszych wyzwaniach przyszłości. Na tegorocznym forum w Kazimierzu Dolnym spoktało się liczne grono przedstawicieli sektora kogeneracji, jak również jego dostawców, przedstawicieli nauki i administracji państwowej. Nie zabrakło tam również obiektywu kamery portalu Transformacja 2050, jako że Veolia była partnerem strategicznym tego wydarzenia.

Poniższą relację zbudowaliśmy na wypowiedziach gości Kongresu Kogeneracji, w poszukiwaniu odpowiedzi na zasadnicze pytanie – jak musi się zmienić polski sektor kogeneracji, aby nadal odgrywać istotną rolę w perspektywie 2050 r.?

Nowe paliwa transformacji

Obecnie za paliwo mające największy potencjał w transformacji energetycznej sektora kogeneracyjnego uznaje się gaz. Za tym rozwiązaniem postuluje p. Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna, podkreślając, że technologia gazowa jest szeroko znana w ciepłownictwie. W najbliższej perspektywie najefektywniejsze będą rozwiązania łączące technologie niskoemisyjne z odnawialnymi źródłami energii.

Zalety szerokiego wdrożenia rozwiązań opartych na gazie podkreśla także p. Zbigniew Kozłowski, Partner w DWF Poland. Jego zdaniem: “energetyka gazowa pozwala zapewnić stabilne dostawy energii niezależnie od warunków atmosferycznych i wypełnia szczególnie potrzeby ciepłownictwa, gdzie transformacja w kierunku odnawialnych źródeł będzie jednak nieco dłuższa niż w przypadku energetyki zawodowej”.

Transformacja sektora wymaga szybkiego podjęcia decyzji inwestycyjnych. Rozważając możliwość inwestycji w źródła gazowe, p. Kozłowski przewiduje ciągłą eksploatację elektrowni gazowych, nawet po 2035 roku.

Gaz to technologia niskoemisyjna, ale w dalszym ciągu konwencjonalna, zatem ograniczona możliwością uzyskania wsparcia do 2026 roku. Innym rozwiązaniem sprzyjającym transformacji sektora kogeneracyjnego w kierunku energetyki odnawialnej może być wykorzystanie biogazu. Możliwości płynące z efektywnego wykorzystania tego paliwa opisuje p. Mariusz Słoma, dyrektor Naczelny Valmet Automation.

Najbardziej efektywne wydają się rozwiązania zakładające wykorzystanie biomasy, jak i paliwa z odpadów. Dwupaliwowość kotłów jest gwarantem dyspozycyjności źródeł ciepła, a konwersja kotłów węglowych na kotły biomasowe może stanowić proste odejście od paliw węglowych. Długofalowość rozwiązań opartych na biogazie stoi jednak po pewnym znakiem zapytania – zależy od uznania w dyrektywach unijnych biomasy jako paliwa zrównoważonego oraz samej dostępności biomasy. 

Za sensowne rozwiązanie, podtrzymujące znaczenie kogeneracji w perspektywie długofalowej, uznaje się wodór. Prof. dr hab. Waldemar Kamrat spekuluje, że wykorzystanie wodoru na szerszą skalę w energetyce może pojawić się około 2035-2040 roku. Prace nad wykorzystaniem wodoru jako paliwa na skalę przemysłową trwają na poziomie laboratoriów i nie należy spodziewać się szybkich efektów. Dyskusji podlegają sposoby pozyskiwania wodoru – w szczególności pochodzącego z rozpadu wody.

Potencjał w zwiększeniu efektywności kogeneracji dzięki wykorzystaniu wodoru wskazuje również p. Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna. Zakłada on rozpowszechnienie wodoru w energetyce w ciągu najbliższych 30 lat, jednak obecnie ciężko jest określić, kto mógłyby stać się jego głównym dostawcą na polskim rynku.

Jakie zmiany czekają kogenerację w przyszłości, jeśli ma ona zachować znaczenie?

Istotnym aspektem wpływającym na funkcjonowanie kogeneracji jest efektywność sieci ciepłowniczych. Aby ją zwiększać ważne jest, zdaniem p. Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, m.in planowanie systemów ciepłowniczych wspólnie z miastami. Konieczny jest rozwój inteligentnych sieci i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych, aby zarządzać systemem w ramach zintegrowanych sieci i rozwiązań smart city.

Transformację energetyczną z punktu widzenia miast i samorządów komentuje p. Maciej Riemer, Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi. Potrzeby wspólnoty lokalnej skupiają się wokół czystego powietrza, zatem konieczna jest redukcja niskiej emisji. Ciepło systemowe jest najkorzystniejsze, ale nie wszędzie da się wprowadzić takie rozwiązanie. Planowane inwestycje miejskie to fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej oraz pompy ciepła w szkołach.

“Przedsiębiorstwa, które chcą istnieć w roku 2050 już teraz muszą podjąć działania związane z dekarbonizacją, nie należy tego kontestować, należy przyjąć to jako kierunek możliwości modernizacji sektora” dostrzega Jan Pic, Wiceprezes Zarządu Veolia Energia Poznań. Nowoczesne przedsiębiorstwa kogeneracyjne muszą poszukiwać szans na rynku energii elektrycznej w postaci usług systemowych lub rynków mocy. Istotną rolę będą pełnić prosumenci jako aktywni operatorzy systemów ciepłowniczych.

O dekarbonizacji jako sposobie na poprawę konkurencyjności rynkowej wspomina Piotr Górnik, Prezes Zarządu Fortum Power and Heat Polska. Duże możliwości dla sektora kogeneracyjnego niesie ze sobą rozwój usług cyfrowych.

Prezes Piotr Górnik skomentował kwestię dopasowania do klienta i kastomizacji produktów. Ważny jest bezpośredni kontakt z klientem, np. zarządcami budynków czy mieszkańcami oraz tworzenie usług dopasowanych pod potrzeby konkretnego odbiorcy.

W Polityce Energetycznej Państwa założono 100 mld zł na inwestycje w sektorze ciepłowniczym w ramach transformacji energetycznej do 2030 roku. Wobec czekających zmian i ogromem podążających za nimi możliwości, Donata Nowak, Dyrektor Departamentu efektywności energetycznej i kogeneracji z Urzędu Regulacji Energetyki porusza temat wsparcia merytorycznego przedsiębiorstw podczas transformacji energetycznej poprzez stworzenie dedykowanych systemów doradztwa, aby ułatwić podmiotom wybór odpowiednich rozwiązań.

Obecne i przyszłe regulacje dla energetyki

Wśród tematów najżywiej komentowanych podczas II Kongresu Kogeneracji nie zabrakło oczywiście regulacji, w tym projektowanego pakietu Fit for 55. Trendy regulacyjne wspierają energię ze źródeł odnawialnych oraz “demokratyzację” energetyki przez włączanie do sieci coraz to nowych źródeł oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, również we współpracy z dotychczasowymi klientami. Dwa przykłady takich działań zaprezentował w swojej wypowiedzi Jan Pic z Veolii Energia Poznań.

Co dalej?

Portal internetowy „Transformacja 2050”, który właśnie odwiedzasz, to kontynuacja projektu foresightowego Energia 2050. Pragniemy, aby portal, podobnie jak projekt „Energia 2050”, był źródłem wartościowej, eksperckiej, nietuzinkowej wiedzy na tematy związane z przyszłością rynku energii, transformacją energetyczną i pokrewnymi tematami. „Transformacja 2050” jest otwartą trybuną rozmowy o przyszłości energetyki w polskich miastach, animowanej przez Veolię Energia Polska oraz specjalistów w zakresie foresightu strategicznego z firmy 4CF. Zapraszamy do kontaktu i współtworzenia tego portalu ekspertów i interesariuszy rynku energii.

Jeśli zainteresował Cię powyższy artykuł, to z pewnością chętnie zobaczysz i przeczytasz także:

 

 

Otrzymuj najnowsze bezpłatne analizy o przyszłości energetyki w Polsce!

Zapisując się do naszego Newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych w tym celu. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Veolia Energia Polska SA, z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa.

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących portalu Transformacja 2050 drogą e-mailową. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas Newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących portalu Transformacja 2050. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Czytelnicy portalu Transformacja 2050 mogą korzystać z bezpłatnej usługi newslettera, zawierającego informacje o najnowszych analizach i wypowiedziach eksperckich, które publikujemy. Zachęcamy do zapisania się do newslettera: dzięki temu nie przegapisz nowej analizy rozwiązań przyszłości i zapowiedzi wydarzeń związanych transformacją energetyczną w Polsce.