Metoda Scenariuszowa

  • Jak rozstrzygnąć kluczowe dylematy transformacji, jeśli precyzyjna prognoza jest niemożliwa?

 

  • Do czego służy i jak jest realizowana metoda scenariuszowa?

 

Czy to w odniesieniu do przedsiębiorstw, czy instytucji publicznych, scenariusze są często stosowanym narzędziem analizy foresightowej. Dlaczego tak jest? Choć doświadczamy jednej teraźniejszości, to nie ma jednej przyszłości. Przyszłość, kiedy już zaczyna przybierać konkretne kształty, staje się teraźniejszością. W średnim i długim horyzoncie czasu wskazanie jednej, najbardziej prawdopodobnej wersji przyszłości jest praktycznie niemożliwe. Z dużą dozą pewności można powiedzieć, że taka prognoza będzie błędna. Dlatego w projekcie Energy 2050 Veolia Energia Polska i 4CF sięgnęły po analizę scenariuszową

Pełny przegląd szans i zagrożeń

Scenariusze przedstawiając prawdopodobne, jednak różniące się między sobą w istotnych aspektach wersje świata jutra, poszerzają perspektywę i dają szersze spojrzenie w przyszłość. Pozwalają zidentyfikować szanse i zagrożenia oraz wskazać obszary, w których możliwe jest wpływanie na rozwój przyszłych wydarzeń, a więc samodzielne kształtowanie przyszłości.

Scenariuszy nie należy rozumieć jako prognoz, z których jedna na pewno się zrealizuje, lecz jako spektrum możliwych wydarzeń, które mogą, chociaż nie muszą zrealizować się w większej lub mniejszej części.

Scenariusze przyszłości energetyki w miastach

W toku projektu Energia 2050 powstały trzy scenariusze przyszłości sektora energetycznego w Polsce. Stanowiły one efekt wielomiesięcznej pracy badawczo-analitycznej. W projekcie wykorzystano zaawansowane metody analityczne foresightu strategicznego oraz wiedzę ekspertów rynku energii. W procesie tworzenia scenariuszy eksperci proszeni byli o wskazanie najważniejszych obszarów niepewności odnoszących się do polskiego rynku energii w perspektywie roku 2050.

Wzajemne relacje pomiędzy rozstrzygnięciami w zakresie tych obszarów zostały następnie poddane specjalistycznej ocenie, w oparciu o którą wyznaczono klastry łączących się ze sobą zdarzeń. Pozwoliło to na wyłonienie zasadniczych grup rozstrzygnięć spornych kwestii, które to nakreśliły trzy odrębne scenariusze przyszłości sektora energetycznego:

Lepiej trafić w przybliżeniu niż bardzo precyzyjnie się pomylić

Dokonując interpretacji treści scenariuszy pamiętać należy, że formułowanie prognoz o wysokim stopniu precyzji jest w zasadzie niemożliwe w trzydziestoletnim horyzoncie czasu.  Prognozy takie obarczone byłyby dużym błędem, którego wielkości nie da się, dodatkowo, oszacować. Wynika to z faktu, że w okresie kilku dekad zachodzić będą zdarzenia o charakterze niepewności, a więc takie których prawdopodobieństwa realizacji nie jesteśmy w stanie określić. Chociaż niektórzy próbują stawiać szczegółowe prognozy (np. poziomu cen energii) w oparciu o różne zgrubne szacunki, to wartość praktyczna takich prognoz bliska jest zeru. Sprzyjają one raczej dezinformacji poprzez fałszywe poczucie posiadania wglądu w przyszłość, niż poszerzaniu horyzontów i odkrywaniu spektrum możliwości, jakie ta przyszłość za sobą niesie. 

Praktyczne znaczenie w analizie przyszłości ma natomiast wskazanie możliwych wariantów zachodzących w otoczeniu doniosłych zdarzeń (tzw. czynników zmian), które będą wpływać na szereg obszarów analizowanego rynku oraz określenie konsekwencji, jakie zdarzenia te niosą za sobą. Pozwala to na zarysowanie obszarów możliwych przekształceń dając stosunkowo najszerszy obraz prawdopodobnych wersji przyszłości. To właśnie podejście przyświecało tworzeniu scenariuszy w projekcie Energia 2050 i pod takim kątem należy je rozpatrywać.

Co dalej?

Portal internetowy „Transformacja 2050”, który właśnie odwiedzasz, to kontynuacja projektu Energia 2050, w ramach którego wykorzystaliśmy m.in. metodę scenariuszową. Pragniemy, aby portal, podobnie jak projekt „Energia 2050”, był źródłem wartościowej, eksperckiej, nietuzinkowej wiedzy na tematy związane z przyszłością rynku energii, transformacją energetyczną i pokrewnymi tematami. „Transformacja 2050” jest otwartą trybuną rozmowy o przyszłości energetyki w polskich miastach, animowanej przez Veolię Energia Polska oraz specjalistów w zakresie foresightu strategicznego z firmy 4CF. Zapraszamy do kontaktu i współtworzenia tego portalu ekspertów i interesariuszy rynku energii.

Jeśli zainteresowała Cię metoda scenariuszowa, to z pewnością chętnie dowiesz się, jakie dokładnie scenariusze opracowaliśmy w ramach projektu Energia 2050:

Otrzymuj najnowsze bezpłatne analizy o przyszłości energetyki w Polsce!

Zapisując się do naszego Newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych w tym celu. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Veolia Energia Polska SA, z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa.

Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących portalu Transformacja 2050 drogą e-mailową. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas Newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących portalu Transformacja 2050. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Czytelnicy portalu Transformacja 2050 mogą korzystać z bezpłatnej usługi newslettera, zawierającego informacje o najnowszych analizach i wypowiedziach eksperckich, które publikujemy. Zachęcamy do zapisania się do newslettera: dzięki temu nie przegapisz nowej analizy rozwiązań przyszłości i zapowiedzi wydarzeń związanych transformacją energetyczną w Polsce.